O webu

Vážení hosté,


vítejte na http://citrus-collection.cz a dovolte, abych Vás seznámil se svou sbírkou citrusů. Citrusy pěstuji více jak dvacet let a v roce 1987 jsem začal budovat svůj první skleník č.I s dvojitým zasklením. Má rozměr 8m x 6,5 m a je zapuštěný 2,5 m pod úroveň okolního terénu. Výskyt spodní vody a nedostatek světla mne donutily v roce 1996 ke zvednutí pěstebních záhonů o 1 metr. V prosinci 2008 a lednu 2009 rekonstruuji střechu tím, že odstraním dvojité  zasklení a na odlehčenou konstrukci montuji polykarbonátové desky Makrolon tl.16mm-struktura “X” (strong).

V roce 2000 jsem přistavěl další část-skleník č.II. a plocha  4,2m x 6,5 m je zakryta polykarbonátovými deskami. Pěstební záhony jsou tentokrát 1 m pod okolním terénem. Větší světelná intensita a rozptýlené světlo citrusům jednoznačně prospívá.

V roce 2001 došlo k dalšímu zvětšení pěstební plochy o 5 x 6,5 m. Tentokrát jde pouze o fóliovník osazený na stávající terén. Používá se od dubna do října jako letní stanoviště pro rostliny v nádobách. Vynikající světelné podmínky jsou částečně degradovány nižší teplotou v dubnu a říjnu a případným přehříváním v letním období.Po 6 letech dosluhuje folie Ginecar a tak ji v lednu 2007 nahrazuji 10mm dvoudutinkovým polykarbonátem. Zároveň z důvodu osazení 3 ks PC desek š.2100mm dochází k prodloužení z 5m na 6,3 metru. Postupně se i prostor zahlubuje do úrovně dna předchozího skleníku z r.2000. Jde o skleník č.III.

Na podzim r.2006 začínám budovat poslední pěstební část v řadě, tedy skleník č.IIII, který po dokončení na jaře r.2007 dostává název Hesperidium. Je dělán ve starém stylu s kamene a slouží tak jako skleník č.III k letnění citrusů v nádobách. Výškově je v jedné linii s prvními 3 částmi a podlaha je na úrovni čísti II. a III.

Všechny 4 části jsou propojeny dráhou, na které je zavěšený vozík sloužící k přepravě rostlin v nádobách. Zimují se v části I. a II. a v březnu-dubnu se vyváží na letnění do částí III. a IIII. Zpět na zimování se stěhují obvykle v listopadu.

V jiné části zahrady mám studený sklolaminátovník ( skleník č.V.), postavený na jaře roku 2003. Má plochu necelých 30m2. Na jaře v dubnu-květnu se v něm rychlí květiny v nádobách na vynešení v květnu ven na zahradu. Jsou zde vysazeny opadavé teplomilné druhy – vinná réva, broskev a kiwi. Dříve tento prostor sloužil k letnění citrusů a ještě dříve-před sklolaminátovou konstrukcí byl obehnán po obvodě stěnami s okurkových sklenic, sloužící jako ochrana révy a broskví.

Pod sklolaminátovníkem č.V.  je skleník č.VI., od začátku sloužící jako zeleninový (rajčata, papriky) s jarním pěstováním salátu a sadby zeleniny a letniček. Původní trubkovou konstrukci s folií vystřídaly okukové skleníce se skleněnou střechou na dřevěném krovu. S ohledem na nedostatečné světelné podmínky začínám v lednu 2009 s rekonstrukcí. Stěny z okurkových sklenic nahradí dřevěná kostra pokrytá jednodutinkovým 10 mm polykarbonátem. Krov střechy zůstává, pouze tabule skla rovněž nahradí polykarbonátové desky.

Ve sklenících pěstuji především citrusy, ale své místo na přezimování zde mají i jiné subtropické druhy. Např. fíkovník, vavřín, granátovník, rohovník, cicimek, fejchoa, kiwi aj., které na jaře přenáším na venkovní expozici. Ze skleníků  vychutnáváme také několik odrůd vinné révy.

Odolné, převážně mezidruhové křížence révy, tzv. interspecifické odrůdy pěstuji úspěšně i venku, přestože Moravec s nadmořskou výškou blížící se 600 m leží na Vysočině v okrese Žďár nad Sázavou.

Rád navštěvuji různé přímořské státy, kde se pěstují citrusy. Z těchto míst ale i od dalších pěstitelů získávám nové odrůdy.V současnosti jich mám okolo pěti set a stále větším problémem je umístění nových variet do omezené plochy skleníku. Proto přesazuji do jednoho kontejneru dvě i více rostlin. U větších rostlin přeroubovávám kosterní větvě jinými odrůdami. Tento způsob se osvědčil u skleníkové vinné révy.

U citrusů je mým přáním  dovést každou odrůdu alespoň jednou k plodnosti a to i v miniaturní podobě. Upřednostňuji pestrost plodů před velikostí a kvalitou sklizně. Plody zaznamenávám na fotografie a nyní též do digitální podoby. včetně videí. S některými se můžete seznámit na těchto stránkách.

Přeji Vám mnoho úspěchů v pěstování citrusů

Petr Broža


English version

Dear friends and growers of citrus,

welcome on http://citrus-collection.cz

Allow me to introduce my citrus collection.I have been growing citrus trees more than 20 years now.

In 1987, I began building my first double-pane greenhouse. The greenhouse measures 8 meters long, 6.5 meters wide and 2.5 meters bellow surrounding terrain.

In 1996, two factors-the presence of a spring and a lack of light-forced me to raise the growing beds by 1 meter.

In 2000, I added another greenhouse measuring 4.2 by 6.5 meters. The covering consisted of 16 mm thick polycarbon sheets.In this area, growing beds are situated 1 meter under surrounding terrain. Higher light intensity clearly benefits sun-loving citruses.

In 2001, the growing area was enlarged by an additional 5 by 6.5 meters. This time the planted area is only covered with plastic sheet.This greenhouse is in use from April through October as a summer location for container plants. The benefit of excellent light conditions is diminished by low temperatures in April and October.

Similarly was used fiberglass in spring of year 2003. The area of this greenhouse measures almost 30 square meter.

Primarily used for citrus trees, my greenhouses shelter other subtropical plants during the winter months.

My subtropical selections include: fig; bay leaf; pomegranate; carob; Chinese date (Chinese jujube); loquat; Feijoa sellowiana (pineapple guava); and kiwi. Despite the high altitude level of my home town of Moravec (located 600 meters above sea level in Zdar-above-Sazava county) I have also had success with grapes, particularly outdoors with frost resistant varieties such as cross-hybrid or “interspecific.”

I enjoy visiting different coastal countries and establishing contact with other growers in an effort to further expand my citrus tree collection. At present, I have approximately five hundred varieties of citrus trees and my growing problem is finding adequate greenhouse space. To address this issue, I have started to plant multiple citrus trees into each pot. A majority of the trees are grown in the ground; I will graft branches of other varieties. This system has worked well for me with grapes; to date, five original vines now contain have twenty varieties. With citrus trees, I wish to bring each variety to bear fruit no matter how small the harvest yield might by. I prefer a wide variety of fruit to a large harvest.

I cultivated In conclusion, I wish you much success in growing citrus trees-may this noble hobby remain with you even after any minor failures which may meet even the most experienced growers. Perhaps my photos will help you in your endeavors.

Petr Broza

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy